FWC pratęsia goferinių vėžlių įsakymą, kuris, pasak gamtosaugininkų, susilpnina apsaugą – Centrinės Floridos naujienos – Aplinka

FWC pratęsia goferinių vėžlių įsakymą, kuris, pasak gamtosaugininkų, susilpnina apsaugą – Centrinės Floridos naujienos – Aplinka

Goferio vėžlys. Nuotrauka: Floridos žuvų ir laukinės gamtos apsaugos komisijaFloridos žuvų ir laukinės gamtos apsaugos komisija pratęsia daugumą vykdomojo įsakymo nuostatų, kurios, pasak gamtosaugininkų, palankesnės vystymuisi, o ne vėžliams.

Agentūros teigimu, Floridos žuvys ir laukinė gamta lapkričio mėnesį išleido vykdomąjį įsakymą, kad būtų patenkinta didelė paklausa dėl vėžlių, kurie buvo išstumti dėl plėtros, perkėlimo vietų.

Apsaugos grupės teigė, kad įsakymas susilpnino nykstančių vėžlių apsaugą, be kita ko, atsisakydamas taisyklės, draudžiančios juos perkelti daugiau nei 100 mylių į šiaurę ar pietus.

Grupės teigė, kad taisykle siekiama užkirsti kelią izoliuotoms vėžlių populiacijoms, kurioms Floridoje gresia pavojus.

Nauja tvarka daugumos nuostatų galiojimas pratęsiamas dar 60 dienų. Atsisakoma dviejų nuostatų, leidžiančių vėžlius vėžlius laikinai perkelti vietoje ir į valstybines žemes.

Floridos žuvys ir laukinė gamta teigia, kad nuo 2008 m. buvo perkelti daugiau nei 45 000 vėžlių. Agentūra teigia, kad pasibaigus 60 dienų ji iš naujo įvertins situaciją.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *