Šiaurės arba Pietų Floridoje mes esame žemės valdytojai

Naujos dienos dovana žemėje yra brangi, bet ne amžina.

Pirmą naktį Suwannee praleidome miegodami sunkvežimio lovoje. Pastatėme jį po rūdijančiu tvarto stogu, išklojome brezentą ir pasistatėme miegmaišius.

Naktis buvo šalta ir tamsi, pilna ošimo ir niurzgėjimo. Didžiąją mūsų naujosios žemės dalį sudaro ąžuolai ir pušynai, kuriuose gyvena pelėdų gentis, užliūliavusi mus skubiu klausimu: „Kas tau gamina?

Prieš dvidešimt metų mudu su žmona kietai miegojome kitoje žemėje. Tuomet pietvakarių Floridoje mus supęs šveitimas daugiausia buvo palmetto ir kokoso, brazilinių pipirų ir vienišų karališkųjų palmių. Tačiau kitos dienos darbai buvo tokie patys: kasti šulinį, pasistatyti būstus sau ir gyvuliams, iki lauko, sodinti sėklas ir medžius.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *