Split Oak šalininkai svarsto teisines galimybes po to, kai bus patvirtintas mokamas kelias – Centrinės Floridos naujienos – Aplinka

Split Oak šalininkai svarsto teisines galimybes po to, kai bus patvirtintas mokamas kelias – Centrinės Floridos naujienos – Aplinka



Centrinės Floridos Splito ąžuolų miško šalininkai neatsisako priešinosi planams tiesti mokamą kelią per saugomą mišką.

Mokamų kelių naudojimas praėjusią savaitę smarkiai išaugo, gavus pagrindinį Floridos bendruomenių fondo patvirtinimą. Toliau kelias grįžta prieš Oranžo ir Osceolos apskričių komisijas.

Miškas buvo saugomas nuo 1990-ųjų ir jame gyvena pavojingos rūšys, pavyzdžiui, vėžlys. Valerie Anderson iš Friends of Split Oak teigia, kad grupė svarsto teisines galimybes.

„Jei taip gali nutikti Splito ąžuolui, tai gali nutikti ir kitose vietose. Tai susilpnina žemės aplink valstybę apsaugos apsaugą.

2020 m. Orindžo apygardos rinkėjai 86 proc. balsų dauguma patvirtino chartijos pataisą, kuria siekiama toliau apsaugoti mišką. Kelias sujungtų 417 valstybinį kelią su Osceola Parkway.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *